image

 

140 LET

PGD Slovenske Konjice

 

image

Napovednik 

 

Zadnja pridobitev v voznem parku je TRV-2D (MB AXOR). Več...

Zadnjih 5 objav

Ob 10.23 je na avtocesti Celje–Maribor v Spodnji Grušovljah v občini Slovenske Konjice zagorelo v motornem delu avtobusa. Prisotni so začetni požar pred prihodom gasilcev pogasili z ročnim gasilnim aparatom. Gasilci PGD Slovenske Konjice in Slovenska Bistrica so zavarovali kraj dogodka pregledali vozilo in počistili razlite motorne tekočine.

Glede na to, da so se v preteklih dneh pojavili na račun PGD Slovenske Konjice oz. mene kot navedenega predsednika hudi očitki, Upravni odbor Gasilske zveze Slovenske Konjice je zahteval tudi moj odstop, s svojimi izjavami pa naj bi jaz celo razžalil druga društva, podajam predmetno odprto pismo.

Namen pisma je pojasniti določene okoliščine, dejstva, kot tudi razloge za podajo stališč, kot sem jih podal v predmetni zadevi. Prav tako želim, da navedeni primer, ki se je zgodil v Sloveniji služi namenu, da se na področju gasilstva v Sloveniji določene zadeve premaknejo na bolje (kot bom pojasnil v nadaljevanju). Izjave, očitki in pozivi na moj odstop s strani lokalnega Upravnega odbora Gasilske zveze namreč kažejo na popolno nerazumevanje situacije, zatiskanja oči pred dejstvi in organizacijo gasilstva na sistemski ravni v Sloveniji. Če so torej določene moje izjave bile vzete iz konteksta in zlorabljene mimo njihovega namena in konteksta (kot bom tudi še razložil v nadaljevanju) se vsem prizadetim častnim in prizadevnim tovarišem in tovarišicam v gasilstvu iskreno opravičujem. Vendar se ne opravičujem za izjave, ki sem jih podal, ki držijo, ki imajo podlago v dejstvih in ki kažejo na simptomatiko določenih sistemskih problemov, ki jih imamo v gasilstvu. Za te se ne opravičujem, ampak pozivam in apeliram na vse prizadevne in poštene gasilce in tudi Gasilsko zvezo, da navedeni primer uporabi za ureditev zadev na sistemski ravni.

Primer PGD Slovenske Konjice zaradi katerega so bili določeni posamezniki obravnavani s strani davčne uprave in celo tožilstva ter sodišča in glede katerih sem tudi jaz kot predsednik društva potegnil določene konsekvence, se namreč jutri lahko zgodi vam spoštovani tovarišice in tovariši gasilci.

Predmetni primer bi tudi moral preseči po moji oceni lastne apetite posameznikov in posameznic, ki navedeni primer ter moje izjave in stališča skušajo in želijo uporabiti ter predvsem zlorabiti za svoje individualne “kadrovske” menjave, brez vsakršnega občutka za problematiko, ki se je zgodila v predmetnem primeru. Slednje kolege in kolegice pozivam, da skušajo preseči svoje lastne in osebno motivirane apetite po funkcijah, saj navedeno podajanje, in to celo javnih, očitkov škodi gasilstvu kot celoti. Če pa bom s svojim odstopom pomiril te strasti in omogočil, da resnica pride na plan, pa bom z veseljem podal odstopno izjavo, vendar to ne iz razlogov, na katere se sklicujejo tovariši in tovarišice, ki niti približno ne razumejo ali (op.a. verjetno) ne želijo razumeti situacije in razlogov, ki so vodili do nje.

Čeprav sam osebno z očitki, ki jih je podalo in vodilo tožilstvo, nisem imel popolnoma ničesar (razvidno že iz tega, da nisem bil obravnavan v nobenem od sodnih ali davčnih postopkov), še celo več, bil sem predstavnik domnevnega oškodovanca, ki je v zvezi z “vpletenimi” akterji potegnil določene konsekvence na ravni PGD, ne morem ne kot človek in ne kot predsednik PGD mimo določenih dejstev in okoliščin, ki kažejo na sistemsko problematiko, o kateri sem govoril zgoraj in za katero upam, da bo primer PGD Slovenske Konjice služil kot razlog za spremembe.

Opis relevantnih okoliščin

Za razumevanje predmetne zadeve in obravnave kolegov in kolegic, ki so bili predmet inšpekcijskih/davčnih in tudi sodnih postopkov, je potrebno vzeti v obzir naslednje relevantne okoliščine.

DARS je leta 2009 in 2010 zaradi obnove predorov Pletovarje in Golo rebro potreboval 24 ur na dan požarno varovanje na avtocesti ob predorih. Ker poklicne enote (in to na sistemski ravni - zaradi kadrovske podhranjenosti) niso mogle zagotoviti takšnega dežurstva in varovanja, nekdo pa je to moral izvesti, smo to ponudbo sprejeli v našem društvu. Šlo je za izvedbo storitve, katero je DARS tudi plačal. Navedeno poudarjam, saj ni šlo za neko elementarno, prometno ali drugo nesrečo, kjer se mi vsi gasilci Slovenije, prostovoljno, požrtvovalno in brez vsakršnih ekonomskih koristi dnevno in povsem prostovoljno izpostavljamo in pomagamo v tovrstnih situacijah. Pri zagotavljanju požarnega varovanja na avtocesti ob predorih smo približno dva meseca skrbeli za prometno oz. požarno varnost. Takratno vodstvo se je odločilo, da za to delo, kljub temu, da smo prostovoljci (že samo ime PGD pove pravni status) gasilcem, ki so te storitve izvajali, plačajo za to dežurstvo. Kot rečeno, ni šlo za nobeno izvedbo gasilskih nalog skladno s pomočjo pomoči potrebnim in neposredno ogroženim. Plačilo je bilo izključno za opravljene ure dežurstva, ko so naši člani skrbeli, da so domači in tuji potniki varno potovali preko Slovenije. Večino prejetega denarja s strani izvajalcev je PGD Slov. Konjice porabilo za nakup gasilske opreme, vendar se je hkrati tudi odločilo, da se bo članom, ki so dva meseca 24 ur na dan zagotavljali požarno in s tem prometno varnost, za to delo tudi plačalo. Ob tem pa je takratno vodstvo naredilo napako, ni odvedlo davka, ter izplačilo izvedlo preko določene družbe, kar je seveda bilo narobe. Ko je DURS napako ugotovil in izdal odločbo o njegovem plačilu, smo to tudi storili.

Ker nisem pravnik in se ne bom spuščal v ugotovitve za to pristojnih organov, ugotovitev davčne in tožilstva, nepravilnosti ne morem ocenjevati pravno, vendar sem tudi sam kot predsednik PGD odredil določene ukrepe (pojasnjeno še v nadaljevanju). Vendar ob tem tudi sam ocenjujem, da če je nekdo opravljal delo, ki pojmovno spada pod zagotavljanje storitev subjektu na trgu, ki nima veliko oz. ničesar skupnega z gasilstvom in pomočjo pri nesrečah, in to celo 24 ur na dan dva meseca, ocenjujem, da je potrebno zagotoviti tudi vsaj minimalno odmero oz. plačilo za delo. Če v Sloveniji imamo poklicne gasilce, ki tovrstnih del ne morejo zagotavljati, ter prostovoljna gasilska društva, ki pa tega ne smejo opravljati oz. plačati svojih ljudi, ki to počnejo, to pomeni sistemski problem, saj bi morala za te primere obstajati še neka tretja gasilsko pravno organizacijska oblika, ki bi tovrstne zadeve lahko izvajala.

Če torej ob plačilu ljudem, ki so 24 ur na dan 2 meseca zagotavljali določeno storitev, niso bili izpolnjeni vsi davčni pogoji oz. so bile narejene nepravilnosti, to seveda ni prav in so za to ljudje tudi odgovarjali, vendar govoriti o tem, da so bila posredi pranja denarja, zlorabe, itd. je najmanj neodgovorno. Pozivi o tem oz. govoriti celo o odškodninski odgovornosti do teh ljudi, ki so opravili svoje delo, ob tem, da tudi tožilstvo od teh ljudi ni zahtevalo vračil protipravne premoženjske koristi (saj te ni bilo), pa preprosto ni prav in se s tem ne strinjam ne kot Gasilec, ne kot predsednik društva in ne kot človek.

Do članov, ki so bili na tožilstvu obravnavani, se je naše članstvo na letni skupščini tudi opredelilo in izreklo opomine in javna opomina, kot jih je na skupnem sestanku našega članstva s predsednikom Gasilske zveze Slovenije, poveljnikom Gasilske zveze Slovenije, predsednikom Gasilske zveze Slovenske Konjice in poveljnikom Gasilske zveze Slovenske Konjice ter županom Miranom Gorinškom, 6.4.2014, predlagal župan.

Glede moje izjave, na podlagi katere se zahteva javno opravičilo gasilcem Slovenije in moj odstop z mesta predsednika, pa moram še enkrat povedati, da sem ob tem imel v mislih navedene situacije, kjer nekdo, ki se poklicno ukvarja z gasilstvom, ne more izvajati storitve, PGD-ji, ki pa jo lahko, pa je ne smemo oz. bi morali pričakovati, da naši člani tudi tovrstna dela, ki nimajo nikakršne zveze s pomočjo pomoči potrebnim, to delajo volontersko. Navedeno NI prav.

Kot sedanji predsednik od članov PGD, ki so svoje delo na dežurstvu ob predorih opravili nadvse korektno, ne morem zahtevati, da vrnejo prejeto plačilo, saj je težko oz. nemogoče pričakovati, da bodo gasilci 24 ur dnevno dva meseca brez plačila skrbeli za splošno varnost. V kolikor je Gasilska zveza Slov. Konjice danes mnenja, da smo prejeli neupravičeno plačilo, jih sprašujem, zakaj niso odreagirali že leta 2009, saj so vedeli, da dežuramo. Kljub opravljanju dežurstva na avtocesti smo varovanje občanov Slov. Konjic opravljali nemoteno.

V sredo 21.1.2015 sem se udeležil nujnega sestanka UO GZ Slov. Konjice, na katerem je aktivno sodeloval tudi Jančič Florjan, ki ni član UO. O vsebini sem v nedeljo, 25.1.2015, seznanil UO PGD Slov. Konjice in že ponudil svoj odstop, v kolikor bi to pripomoglo h končni umiritvi zadev in k normalnemu delovanju društva in to svojo ponudbo še vedno ohranjam “na mizi”. Vendar neodvisno od tega ali bodo mojo ponudbo za odstop sprejeli ali ne, apeliram na vse dobronamerne Gasilce, da se ta primer uporabi kot razlog za sistemske spremembe, da jutri, spoštovani tovariši in tovarišice, ne boste predmet očitkov vi.

Franc Čander - predsednik PGD Slovenske Konjice in Upravni odbor PGD Slov. Konjice

Ob 15.17 je na avtocesti med predorom Pletovarje in izvozom Dramlje, občina Šentjur, zagorelo tovorno vozilo. Gasilci PGE Celje in PGD Slovenske Konjice so protinaletno zavarovali kraj nesreče, pogasili požar, odklopili akumulator na vozilu in posuli razlite motorne tekočine z absorbentom. Vzrok požara in materialna škoda še nista znana.
 

Praznovanje Milan 80, Darinko 60, Srečko 60, Vili 60

   

Zadnja posredovanja v naši občini

Radarska slika padavin

Dogajanje v 24H